REGENERACJA TURBOSPRĘŻAREK

Porady eksperta: 81 751 81 42

Polish Croatian Czech English German Italian Russian Spanish Swedish

RODO

on niedziela, 27 październik 2019 16:42

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w REAM POLAND SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) informuję, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych

jest REAM POLAND SP. Z O.O.  NIP: 7120163636 REGON: 430350804 tel: +48817518142.

e-mail: info@reampoland.pl

2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia, dokumentacji księgowo – handlowej oraz prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną/realizacji umowy, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3.Dane będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń
wynikających z danego stosunku prawnego.

4.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

6.Dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom/kategoriom
podmiotów: firmy realizujące obsługę korespondencji, podmioty świadczące
usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i
rachunkową, z których pomocy korzystamy przy ich przetwarzaniu.

7.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
niepodanie danych może uniemożliwić np. zawarcie i realizację umowy bądź też prowadzenie korespondencji elektronicznej.

8.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
również w formie profilowania.

9.Pani/Pana dane nie zostaną przekazane poza teren Unii Europejskiej/Europejski
Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
Prowadzenie dalszej korespondencji elektronicznej bądź też nieprzesłanie wiadomości zawierającej oświadczenie o braku zgody na przetwarzanie, zostaje uznane za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.